Linker
 
» Orientering om fri rettshjelp
Informasjon fra Advokatenhjelperdeg.no
 
 
» www.advokatenhjelperdeg.no
En tjeneste fra Advokatforeningen
 
 
» www.advokatforeningen.no
Den Norske Advokatforenings hjemmeside
 
 
» www.domstol.no
Offisielle hjemmeside for samtlige domstoler. Mye nyttig informasjon.
 
 
» www.hoyesterett.no
Høyesteretts hjemmeside.
 
 
» www.jus.no
Juristenes informasjonsenter
 
 
» www.lovdata.no
Oversikt over lover, forskrifter og stortingsvedtak. odin.dep.no - Regjeringes offisielle hjemmeside.
 
 
» www.norge.no
Database for offentlig informasjon, offentlige tjenester og offentlige skjemaer
 
 
 
Advokatene Solvin & Larsen
 
Dronningensgate 38
8514 Narvik
76 92 22 70
 
Ansatte